Aprašymas

VIZIJA – pripažintas visuomenės prestižinis fundamentinių ir taikomųjų mokslų krypčių institutas, kuriame dirbti ir mokytis yra garbė ir privilegija.
MISIJA – kurti ir skleisti mokslo žinias ir pridėtinę vertę kuriančias inovacijas tenkinančias visuomenės poreikius bei ugdyti visapusiškus mokslo ateities lyderius ir specialistus telkiant talentus ir suteikiant aukščiausios kokybės mokslinę infrastruktūrą ir žinias.
VERTYBĖS – inovatyvumas, komandinis darbas, pasitikėjimas, atvirumas, tyrimų idėjų laisvė, nuomonių įvairovė, akademinė etika.

Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas – Vilniaus universiteto kamieninis akademinis padalinys vykdantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus puslaidininkių medžiagotyros ir optoelektronikos srityse. Institutas kuria žinias ir ruošia aukštos kvalifikacijos specialistus. įkurtas 1992 metais, tačiau kai kurios laboratorijos veiklą vyko nuo XIX a. vidurio.


Statistiniai duomenys apie institutą

Darbuotojai:

Darbuotojai

Darbuotojai 2

Finansai:

Finansai

Finansai 2

Finansai 3

2013 m. Taikomųjų mokslų instituto darbo rezultatai


2013 metais sukūrėme 55 (2012 m. 46, 2011 m. 52) straipsnius reguliariuose žurnaluose, ISI WOS Thomson Reuters duomenų bazėje.

10 produktyviausių mokslo darbuotojų sukuriančių 44,8% indėlio – S. Juršėnas, K. Jarašiūnas, K. Kazlauskas, P. Ščajev, G. Tamulaitis, A. Žukauskas, Ž. Lukšienė, T. Čeponis, E. Gaubas, P. Vitta.

Straipsniai žurnaluose su didesniu nei vidutinis svorio koeficientu 18 ( 2012 metais 20). Straipsniai žurnaluose su didesniu nei pusė vidutinio svorio koeficientu 26 (2012 metais 17).

TMI autorių dalis: 51% (2012 metais 51%); 1,28 straipsnio sąlyginiam mokslininkui su moksliniu laipsniu.

10 straipsnių, įregistruotų kitose duomenų bazėse (INSPEC, ISI Proceedings ir kt.) (2012 metais 20)

1 JAV patentas (US PTO, 8.436.526 B2)

• Vilniaus universiteto Rektoriaus 2013 m. mokslo premijos:
   – Prof. Kęstučiui Jarašiūnui (Fizinių mokslų sritis),
   – Dr. Arūnui Kadžiui (Jaunajam mokslininkui),
   – Prof. G. Tamulaičiui.
• LMA 2013 m. jaunųjų mokslininkų / studentų mokslinių darbų konkursų laureatai:
   – Dr. Tomas Čeponis (Fizikos sritis),
   – Doktorantas Steponas Raišys (vadovas dr. Karolis Kazlauskas).
• TMI 2013 m. geriausi darbai:
   – Geriausias mokslinis darbas doktorantas Steponas Raišys,
   – Geriausias taikomasis darbas dr. Pranciškus Vitta.

Paminėti žurnalai su mūsų darbuotojų straipsniais 2013 m.:

Chemistry of Materials (IF/Aggr 8,238 / 3,547) – 1
Dyes and Pigments (IF/Aggr 3,532 / 1,862) – 4
Journal of Materials Chemistry C (IF/Aggr 6,108 / 3,264) – 1
Optics Express (IF/Aggr 3,546 / 2,216) – 2
Journal of Physical Chemistry C (IF/Aggr 4,814 / 3,170) – 1
IEEE Photonics Journal (IF/Aggr 2,356 / 1,631) – 1
Food Engineering Reviews (IF/Aggr 2,806 / 1,947) – 1
Applied Physics Letters (IF/Aggr 3,794 / 2,769) – 2
Physical Chemistry Chemical Physics (IF/Aggr 3,829 / 2,867) – 2
IEEE Transactions on Nuclear Science (1,219 / 0,998) – 1
Chemistry – A European Journal (5,831 / 4,963) – 1
Sensors (1,953 / 1,766) – 1