Organinių medžiagų sintezės ir charakterizavimo atviros prieigos centras (OMSC APC)

Įranga

Nanodarinių/koloidų dydžio bei krūvio matavimo įrenginys Zetasizer Nano-S

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Koloidinių nanodarinių hidrodinaminio radiuso nustatymo dinaminės šviesos sklaidos metodu bei krūvio matavimo įrenginys su galimybe užtikrinti stabilią bandinio temperatūrą matavimo metu 0 – 90 °C srityje.

Koloidinių nanodalelių dydis – nuo 0.6 iki 5000 nm;

Vienu metu matuojamas vienas bandinys;

Minimalus bandinio tūris – 15 µL;

Temperatūros stabilizavimas intervale 0°C - 90°C.

Koloidinių nanodalelių dydžio (0.6-5000 nm ribose) nustatymas dinaminės šviesos sklaidos metodu.

Dr. Karolis Kazlauskas

 

Plazminio valymo įrenginys Diener Zepto

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Plazminio valymo įrenginys skirtas padėklų (silicio, stiklo) valymui bei ėsdinimui.

Padėklo matmenys ne didesni nei: ilgis – 300 mm, plotis – 100 mm;

Plazmos generavimo dažnis - 40 ±10% kHz;

Plazmos generatoriaus galingumas – tolydžiai keičiamas intervale nuo 0 iki 100 W.

Bandinių paruošimas matavimams.

Dr. Karolis Kazlauskas

UV-VIS-NIR spektrometras Perkin Elmer Lambda 950 su integruojančios sferos priedu

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Preciziška matavimo įranga bandinių sugerties, pralaidumo ar atspindžio spektrams nustatyti.

Spektrinis diapazonas 175 nm – 3300 nm;

Spektrinė skyra ≤0.05 nm;

Atsikartojamumas ≤0.08 nm;

Sugerties riba - iki 8A regimajame diapazone, 6A infroraudonajame diapazone;

Fotometrinis stabilumas ≤0.0002 A/val.;

Šviesos pluoštelio matmenys 3-12 mm.

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, fluorescencijos ir fosforescensijos spektrų matavimai.

Singuletinių ir tripletinių lygmenų energijos nustatymas.

Stipriai šviesą sklaidančių bandinių atspindžio spektro nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

Ciklinės voltametrijos prietaisas eDAQ Potentiostat 466 medžiagų oksidacijos-redukcijos potencialams tirpaluose matuoti

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Preciziška matavimo įranga bandinių oksidacijos‑redukcijos potencialams tirpaluose nustatyti.

Srovės stiprio diapazonas 20 nA – 100 mA;

Maksimali įėjimo įtampa 10 V;

Įėjimo varža 1013 Ω;

Stiprinimas 10 mA/V, 100 μA/V, 1 μA/V, 100 nA/V;

Temperatūrinis įtampos dreifas <10 μV/°C;

Platinos, aukso, Ag/AgCl ir anglies stiklo elektrodai.

Jonizacijos potencialo arba HOMO lygmens energijos nustatymas naudojant ciklinės voltametrijos metodą.

Dr. Karolis Kazlauskas

UV-ozoną naudojantis padėklų valymo įrenginys NOVASCAN PSDP-UV4T

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Prietaisas skirtas organinių teršalų valymui nuo neorganinių padėklų kaip aktyvųjį valiklį naudojant ultravioletinę spinduliuotę ir ozono dujas.

Kaitinantis padėklų laikiklis 15x15cm, iki 150°C.

Neutralizavimo sparta 10 ltr/min.

Techninės deguonies dujos.

Bandinių paruošimas matavimams.

Dr. Karolis Kazlauskas

Svarstyklės SARTORIUS AG CPA26P

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Preciziška matavimo įranga bandinių svoriui nustatyti.

Svėrimo intervalas 0.0002-21g,

Padalos verte 0.002 mg,

Atsikartojamumas 0.004mg.

Bandinių paruošimas matavimams.

Dr. Karolis Kazlauskas

Pikosekundinis fluorescencijos kinetikų ir fluorescencijos spektrų matavimo modulis (Streak kamera)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Sistema leidžia išmatuoti fluorescencijos kinetikas su 5ps laikine skyra naudojant 2D fotonų skaičiavimo metodika. Įgalina tuo pat metu atlikti fluorescencijos kinetikų analizę ir laikinę spektrofotometriją.

Laikinė skyra 25-30 ps.

Sužadintos būsenos gyvavimo trukmės nustatymas naudojant laike koreliuotų pavienių fotonų metodą arba streak kamerą

Dr. Karolis Kazlauskas

Programuojamo apsisukimų dažnio sluoksnių liejimo iš tirpalų įrenginys (`Spin-coater`)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Programuojamo apsisukimo dažnio sluoksnių liejimo iš tirpalų ant įvairių padėklų įrenginys

Padėklo matmenys ne didesni nei: 15 cm skersmuo apvaliems padėklams, 10 cm kraštinė kvadratiniams padėklams;

Apsisukimų dažnio ribos - nuo 0 iki 10000 aps/min.

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų matavimai.

Fluorescencijos ir fosforescencijos kvantinio našumo nustatymas naudojant absoliutų integruojančiosios sferos metodą ir palyginimo su etalonine medžiaga metodą.

Junginio koncentracijos, ties kuria prasideda fluorescencijos koncentracinis gesinimas, nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

Optinis-fluorescencinis mikroskopas Olympus BX51.

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Programuojamo apsisukimo dažnio sluoksnių liejimo iš tirpalų ant įvairių padėklų įrenginys

Padėklo matmenys ne didesni nei: 15 cm skersmuo apvaliems padėklams, 10 cm kraštinė kvadratiniams padėklams;

Apsisukimų dažnio ribos - nuo 0 iki 10000 aps/min.

 

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų matavimai.

Fluorescencijos ir fosforescencijos kvantinio našumo nustatymas naudojant absoliutų integruojančiosios sferos metodą ir palyginimo su etalonine medžiaga metodą.

Junginio koncentracijos, ties kuria prasideda fluorescencijos koncentracinis gesinimas, nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

Pico Harp laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo modulis (TCSPC)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Aukšto didinimo laipsnio fluorescencinis mikroskopas.

Darbo režimai: prašviečiamos šviesos: šviesus laukas;

atspindėtos šviesos: šviesaus lauko, tamsus laukas, poliarizuota šviesa, diferencinės interferencijos kontrastas, epi-fluorescencija.

Skiriamoji geba 400 nm;

Objektyvai 10x, 20x, 50x, 100x;

Maksimalus mandinio dydis 5x5x5cm.

Sluoksnių plėvėdaros ir morfologijos įvertinimas naudojant optinį-fluorescencinį mikroskopą.

Dr. Karolis Kazlauskas

Spektrometras Hamamatsu PMA-11 su integruojančiąja sfera

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Itin jautrus fluorescencijos kinetikų matavimo prietaisas su didele laikine skyra.

Skiriamoji geba 4ps;

Didžiausias nuskaitymo greitis 107 vnt/s;

Didžiausias sinchronizavimo greitis 84 MHz.

Sužadintos būsenos gyvavimo trukmės nustatymas naudojant laike koreliuotų pavienių fotonų metodą arba ‘streak‘ kamerą.

Spindulinės ir nespindulinės relaksacijos konstantų nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

Kriostatas 8-300 K

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Preciziška matavimo įranga bandinių fluorescencijos spektrams matuoti.

Spektrometro matmenys: 30cm x 15 cm x 40 cm;

Spektrinis diapazonas 196 nm – 970 nm;

Spektrinė skyra ≤2 nm;

CCD matricos taškų skaičius 1024;

Tamsinė srovė esant 20 ms ekspozicijai: 75 elektronai visai CCD matricai;

Spinduliutė surenkama šviesolaidžiu;

Ekspozicijos intervalas: ne siauresnis nei 0.02 – 30 s.

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų matavimai.

Fluorescencijos ir fosforescencijos kvantinio našumo nustatymas naudojant absoliutų integruojančiosios sferos metodą ir palyginimo su etalonine medžiaga metodą.

Spalvinių koordinačių nustatymas.

Spindulinės ir nespindulinės relaksacijos konstantų nustatymas.

Singuletinių ir tripletinių lygmenų energijos nustatymas.

Medžiagų optinių parametrų nustatymas 8-300 K temperatūrų diapazone.

Junginio koncentracijos, ties kuria prasideda fluorescencijos koncentracinis gesinimas, nustatymas.

Eksitonų difuzijos koeficiento ir nuotolio nustatymas amorfiniuose sluoksniuose.

Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenksčio nustatymas naudojant plonos juostelės metodą.

Fotostabilumo nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

Pikosekundinis lazeris Nd:YAG PL2140

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Uždaro ciklo helio kriostatas skirtas optiniams-spektroskopiniams matavimams su galimybe keisti bandinius neatšildžius sistemos.

Darbinis temperatūrų diapazonas 8-300 K;

Aplinka, kurioje talpinamas bandinys: helio dujos;

Šaldymas helio dujomis;

Keturiose skirtingose pusėse yra keturi optiniai langeliai pralaidūs 300-1100 nm diapazone.

Medžiagų optinių parametrų nustatymas 8-300 K temperatūrų diapazone.

Dr. Saulius Miasojedovas

Uždelstos liuminescencijos matavimo sistema (iCCD)

Tikslus prietaiso aprašymas

Panaudojimo galimybės (konkrečios veiklos)

Atsakingas personalas

Uždelstos liuminescencijos matavimo sistema (iCCD) leidžia užregistruoti net ir silpniausio intensyvumo fosforescencijos spektrus blokuojant intensyvų fluorescencijos signalą tam tikrą pradinį laiko tarpą. Sistema susideda iš spektrografo, jo gardelių, šviesolaidžių pynės bei priderintos ICCD kameros ir valdymo programinės įrangos.

Įėjimo aperture f/4

Židinio nuotolis >300 mm

Bangos ilgio tikslumas <0.05

Bangos ilgio atsikartojamumas ≤ 5 pm

Spektrinė skyra ≤ 0.5 nm

Vaizdo stiprintuvo spektrinis intervalas Nuo 200 iki 850 nm

Minimali išlaikymo trukmė <3 ns

Maksimalus fotokatodo pasikartojimo dažnis - ≥450 kHz be UV funkcijos - ≥ 4 kHz su UV funkcija

Singuletinių ir tripletinių lygmenų energijos nustatymas.

Dr. Karolis Kazlauskas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos