Organinės optoelektronikos grupė

Grupės vadovas prof. habil. dr. Saulius Juršėnas 

Telefonas:  (8 5) 223 4483
Faksas: (8 5) 223 4482
El. paštas:

Organinės medžiagos vis plačiau keičia įprastus puslaidininkius elektronikos prietaisuose. Organinių vaizduoklių bei apšvietimo prietaisų technologijos yra vienos sparčiausiai augančių puslaidininkių prietaisų rinkose. Sparčiai progresuoja organinių saulės celių, organinių grandynų ir jutiklių technologijos. Lankstūs, didelio ploto organiniai prietaisai gali būti gaminami pigiomis liejimo ir spausdinimo technologijomis. Ateityje organinės elektronikos galimybės susilies su biotechnologijų pasiekimais, įgalindami milžinišką pažangą gyvybės technologijose.
Organinės optoelektronikos grupė įkurta 2005 m. profesoriaus Sauliaus Juršėno, yra viena aktyviausių tyrimų grupių Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institute. Grupės moksliniai interesai yra daugiafunkcinių organinės elektronikos medžiagų savybių valdymas, organinių nanodarinių formavimas bei taikymai ir organinių prietaisų technologijų plėtra.

Fotonikos ir nanotechnologijų institutas

Fizikos fakultetats
Vilniaus universitetas
Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
Lietuva
Telefonas:  (8 5) 223 4483
Faksas: (8 5) 223 4482
El. paštas:

Tematikos

1. Organinės optoelektronikos medžiagų kūrimas ir jų savybių valdymas.
2. Organinės elektronikos prietaisų technologijos.
3. Organinių nanodarinių formavimas ir taikymai.

Grupės nariai

Tel.

El. paštas

Kab.
Grupės vadovas:  
Prof. Saulius Juršėnas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
(8 5) 223 4483 B202 Saulius Jursenas
Mokslo darbuotojai:  
Dr. Karolis Kazlauskas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas  
(8 5) 223 4499 B217 Karolis Kazlauskas
Dr. Arūnas Miasojedovas
Mokslo darbuotojas
(8 5) 223 4501 B216 Arunas Miasojedovas
Dr. Saulius Miasojedovas
Mokslo darbuotojas

(8 5) 223 4496


 B224  Saulius Miasojedovas

Dr. Tomas Serevičius

Mokslo darbuotojas

(8 5) 223 4501
B216 Tomas Serevicius

Dr. Steponas Raišys

Mokslo darbuotojas

(8 5) 223 4500
B218 Steponas Raisys
Doktorantai:        
Regimantas Komskis     Regimantas Komskis
Gediminas Kreiza     Gediminas Kreiza
Justina Jovaišaitė      Justina Jovaisaite
Paulius Baronas      Paulius Baronas
Rokas Skaisgiris      

Bendradarbiavimas

Organinių molekulinių darinių elektrinių savybių tyrimas CELIV, X-TOF metodais
Dr. Vygintas Jankauskas
Kieto kūno elektronikos katedra, Vilniaus universitetas


Organinių molekulių kvantmechaninis modeliavimas DFT metodais
Dr. Alytis Gruodis
Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra, Vilniaus universitetas


Skenuojanti elektroninė mikroskopija
Dr. Simas Šakirzanovas
Fizikinės chemijos katedra, Vilniaus universitetas


Ultrasparčioji spektroskopija
Prof. Vidmantas Gulbinas
Ultrasparčiosios spektroskopijos laboratorija, Fizinių ir technologijos mokslo centras


Organinių medžiagų sluoksnių formavimo technologija
Prof. Kęstutis Arlauskas
Kieto kūno elektronikos katedra, Vilniaus universitetas


Cheminė sintezė:
Prof. Povilas Adomėnas
UAB „Tikslioji sintezė"


Prof. Vytautas Getautis
Organinės chemijos katedra, Kauno technologijos universitetas


Prof. Juozas Vidas Gražulevičius
Organinės technologijos katedra, Kauno technologijos universitetas


Prof. Saulius Grigalevičius
Organinės technologijos katedra, Kauno technologijos universitetas


Prof. Sigitas Tumkevičius
Organinės chemijos katedra, Vilniaus universitetas


Užsienio partneriai:


Prof. Chihaya Adachi
Taikomosios chemijos katedra, Kyushu universitetas
Organinė elektronika, medžiagotyra ir prietaisų fizika


Prof. Andy Monkman
Fizikos katedra, Durham universitetas
Organiniai šviestukai, ultrasparti lazerinė spektroskopija, optinė spektroskopija, naujų spektroskopinių metodikų kūrimas


Prof. Suresh Valiyaveettil
Chemijos katedra, Nacionalinis Singapūro universitetas
Organinių medžiagų ir polimerų sintezė


Dr. Martins Rutkis
Kieto kūno fizikos institutas, Latvijos universitetas
Organinių junginių polinimo tyrimai


Dr. Przemyslaw Data
Polimerų fizikinės chemijos ir technologijos katedra, Silezijos universitetas
Konjuguotų polimerų sintezė ir charakterizavimas

Vystomi projektai

1.LMT Visuotinės dotacijos (Global grant) projektas „MULTIFUNKCINIŲ MOLEKULINIŲ SISTEMŲ FOTOFIZIKINIŲ SAVYBIŲ VALDYMAS",2012-2015 m., projekto vadovas prof. S. Juršėnas.

2.„NAUJI LANKSČIOS STRUKTŪROS BIFLUORENO JUNGINIAI OPTOELEKTRONIKOS PRAMONEI (BiFluorenas)" VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-023 ESFA priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas", 2013–2015 m. projekto vadovas dr. K. Kazlauskas.

3.ATP MITA projektas „ORGANINĖS OPTOELEKTRONIKOS MEDŽIAGOS DIDELIO KIEKIO SINTEZEI (Org-LaScale)", 2011 – 2013 m., projekto vadovas prof. S. Juršėnas.

4. Paslaugų teikimo sutartis su KTU AK-2011/945-1 „DAŽIŲJŲ IR DAUGIAFUNKCINIŲ ORGANINIŲ MOLEKULIŲ OPTINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS", 2011-2013 m., projekto vadovas prof. S. Juršėnas.

Naujausios publikacijos

1. D. Gudeika, J. V. Grazulevicius, G. Sini, A. Bucinskas, V. Jankauskas, A. Miasojedovas, S. Jursenas, „New derivatives of triphenylamine and naphthalimide as ambipolar organic semiconductors: Experimental and theoretical approach", Dyes and Pigments, 106, 58-70 (2014).
2. T. Serevičius, R. Komskis, P. Adomėnas, O. Adomėnienė, V. Jankauskas, A. Gruodis, K. Kazlauskas, S. Juršenas, „Non-Symmetric 9,10-Diphenylanthracene-Based Deep-Blue Emitters with Enhanced Charge Transport Properties", Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 7089-7101 (2014).
3. S. Raisys, K. Kazlauskas, M. Daskeviciene, T. Malinauskas, V. Getautis, S. Jursenas, „Exciton diffusion enhancement in triphenylamines via incorporation of phenylethenyl sidearms", J. Mater. Chem. C, DOI:10.1039/C4TC00262H (2014).
4. M. Cekaviciute, J. Simokaitiene, V. Jankauskas, S. Raisys, K. Kazlauskas, S. Juršenas, J. V. Grazulevicius, „Structure-properties relationship of phenylethenyl-substituted triphenylamines", J. Phys. Chem. C., 117, 7973-7980 (2013).
5. T. Serevičius, P. Adomėnas, O. Adomėnienė, R. Rimkus, V. Jankauskas, A. Gruodis, K. Kazlauskas and S. Juršėnas, „Photophysical properties of asymmetric 2-phenylanthracene and its conformationally-stabilized derivatives", Dyes and Pigments, 98, 304-315 (2013).
6. A. Tomkeviciene, G. Puckyte, J. V. Grazulevicius, K. Kazlauskas, S. Jursenas, V. Jankauskas, "Dimethyldiphenylamino-substituted carbazoles as electronically active molecular materials", Dyes and Pigments, 96, 574-580 (2013).
7. A. Kovalovs, I. Novosjolova, E. Bizdena, I. Bizane, L. Skardziute, K. Kazlauskas, S. Jursenas, M. Turks, „1,2,3-Triazoles as leaving groups in purine chemistry: a three-step synthesis of N-6-substituted-2-triazolyl-adenine nucleosides and photophysical properties thereof", Tetrahedron Lett., 54 , 850-853 (2013).
8. R. R. Reghu, J. V. Grazulevicius, J. Simokaitiene, T. Matulaitis, A. Miasojedovas, K. Kazlauskas, S. Jursenas, P. Data, M. Lapkowski, P. Zassowski, „Glass forming donor-substituted s-triazines: Photophysical and electrochemical properties", Dyes and Pigments, 97, 412-422 (2013).
9. L. Skardziute, K. Kazlauskas, J. Dadonova, S. Tumkevicius, S. Jursenas, Optical study of the formation of pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-based fluorescent nanoaggregates", Tetrahedron, 69, 9566-9572 (2013).
10. T. Malinauskas, M. Daskeviciene, G. Bubniene, I. Petrikyte, S. Raisys, K. Kazlauskas, V. Gaidelis, V. Jankauskas, R. Maldzius, S. Jursenas, and V. Getautis, „Phenylethenyl-Substituted Triphenylamines: Efficient, Easily Obtainable, and Inexpensive Hole-Transporting Materials" Chemistry A European J. 19, 15044 – 15056 (2013).
11. D. Gudeika, R. R. Reghu, J. V. Grazulevicius, G. Buika, J. Simokaitiene, A. Miasojedovas, S. Jursenas, V. Jankauskas, "Electron-transporting naphthalene-substituted derivatives of fluorene", Dyes and Pigments, 99, 895-902 (2013).
12. V. N. Kozhevnikov, Y. Zheng, M. Clough, H. A. Al-Attar, G. C. Griffiths, K. Abdullah, S. Raisys, V. Jankus, M. R. Bryce, A. P. Monkman, „CyclometalatedIr(III) Complexes for High-Efficiency Solution-Processable Blue PhOLEDs", Chem. Mater. 25, 2352–2358 (2013).
13. E. Stanislovaityte, J. Simokaitiene, S. Raisys, H. Al-Attar, J. V Grazulevicius, A. P. Monkman, V. Jankus, „Carbazole based polymers as hosts for blue iridium emitters: synthesis, photophysics and high efficiency PLEDs", J. Mater. Chem. C, 1, 8209–8221 (2013).
14. T. Serevičius, T. Nakagawa, M. C. Kuo, S. H. Cheng, K. T. Wong, C. H. Chang, R. C. Kwong, S. Xiae, C. Adachi, „Enhanced electroluminescence based on thermally activated delayed fluorescence from a carbazole-triazine derivative", Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 15850-15855 (2013).

Laboratorijos

Optinės spektroskopijos

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, atspindžio, pralaidumo, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų matavimai.

 

UV-VIS-NIR spektrometras Perkin Elmer Lambda 950 su integruojančios sferos priedu.
Spektrometras Hamamatsu PMA-11.

 Optine spektoskopijaOptine spektroskopija 2

Liuminescencijos kvantinio našumo nustatymo

Fluorescencijos ir fosforescencijos kvantinio našumo nustatymas naudojant absoliutinį integruojančiosios sferos metodą ir palyginimo su etalonine medžiaga metodą.

 

Spektrometras Hamamatsu PMA-11 su integruojančiąja sfera.
Ksenono lempa suderinta su monochromatoriumi.

 Kvantinio nasumo nustatymaskvantinio nasumo nustatymas 2

Pikosekundinės lazerinės spektroskopijos

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių fluorescencijos spektro ir gyvavimo trukmės nustatymas naudojant greitaveikę fotoregistracijos kamera.

 

Pikosekundinis lazeris Nd:YAG.
Pikosekundinis fluorescencijos kinetikų matavimo modulis (Hamamatsu Streak kamera).

 Pikosekundine lazerine spektroskopijaPikosekundine lazerine spektroskopija 2

Nano ir mikrosekundinės fluorescencijos gyvavimo trukmės matavimo

Sužadintos būsenos gyvavimo trukmės nustatymas naudojant laike koreliuotų pavienių fotonų metodą.

 

PicoHarp laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo modulis.

 

Gyvavimo trukmes matavimas

Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenksčio nustatymas

Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenkstis nustatomas naudojant plonos juostelės metodą.

Spektrometras Hamamatsu PMA-11.
Pikosekundinis lazeris Nd:YAG (EKSPLA).

 Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenksčio nustatymoSustiprintos savaiminės spinduliuotės slenksčio nustatymo 2

Fosforescencijos ir uždelstosios fluorescencijos nuostoviosios ir laikinės spektroskopijos

Fosforescencijos spektrų ir fosforescencijos laikinių priklausomybių nustatymas temperatūrų intervale nuo 6 K iki 300 K naudojant spektrometrą su reguliuojamos delsos CCD kamerą.

Uždelstos liuminescencijos matavimo sistema Andor iCCD.
CIA kriostatas.

Fosforescencijos spektroskopijosFosforescencijos spektroskopijos 2

Optinės mikroskopijos

Sluoksnių plėvėdaros ir morfologijos įvertinimas naudojant optinį-fluorescencinį mikroskopą.

Optinis-fluorescencinis mikroskopas Olympus BX51.

Optines mikroskopijosOptines mikroskopijos 2

Ciklinės voltametrijos

Jonizacijos potencialo arba HOMO lygmens energijos nustatymas naudojant ciklinės voltametrijos metodą.

Ciklines voltametrijos prietaisas eDAQ Potentiostat.

Cikline voltamperija

Cheminė paruošiamoji laboratorija

Organinių junginių sluoksnių ir tirpalų paruošimas matavimams. Sluoksnių liejimas iš tirpalų ant besisukančio padėklo. Medžiagų svėrimas ir tam tikros koncentracijos tirpalų ruošimas. Padėklų valymas UV-ozonu, plazma, organiniais tirpikliais.

Plazminio valymo įrenginys Diener Zepto.
Svarstyklės SARTORIUS AG CPA26P.
Programuojamo apsisukimų dažnio sluoksnių liejimo iš tirpalų įrenginys Laurell.
UV-ozoną naudojantis padėklų valymo įrenginys NOVASCAN.

Chemine paruosiamojiChemine paruosiamoji 2Chemine paruosiamoji 3

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos