Nitridų darinių auginimo technologijos ir taikymo grupė

Grupės vadovas dr. Roland Tomašiūnas

Telefonas: (8 5) 236 6069
El. paštas:

Optoelektronikos technologijos yra vienos sparčiausiai besivystančių pasaulyje. Yra kuriami vis nauji ir pigesni šviestukai (angl. LED), puslaidininkiniai lazeriai, saulės elementai bei nauji šių prietaisų taikymai, kurie sprendžia svarbius šiandienos iššūkius energetikoje, saugume, informacinėse technologijose.
Populiarių ultravioletinės ir mėlynos spalvos šviestukų gamyboje dominuoja galio nitridas, jo lydiniai su aliuminiu, indžiu, boro nitridais. Mokslas ir pramonė šiandien sprendžia intriguojančią problemą, kaip efektyviau pasinaudoti šių medžiagų unikalią savybe: galimybe aprėpti pačią populiariausią spinduliuotės spektro sritį UV-VIS-IR, kad toliau kurti našesnius baltos spalvos, gilaus UV bei IR srities šviestukus, tandeminius saulės elementus. Kas garantuotu tvarių technologijų kūrimą – apšvietimo, energetikos ateitį.
Optoelektronikos technologijų laboratorija buvo įkurta 2009 metais ir tapo pagrindine naujo Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto Optoelektronikos technologijų centro dalimi. Technologine ir moksline laboratorijos ašimi tapo naujai įsigytas metaloorganinio cheminio nusodinimo iš garų fazės (angl. MOCVD) reaktorius. Tokia įranga leidžia kurti naujausias optoelektronines medžiagas, gaminti iš jų prietaisų struktūras. Grupės moksliniai interesai yra galio nitrido ir jo lydinių technologijos vystymas, hibridinių organinių-neorganinių sandūrų formavimas ir tyrimas, naujų optoelektroninių prietaisų kūrimas ir taikymas.

Fotonikos ir nanotechnologijų institutas

Fizikos fakultetas
Vilniaus universitetas
Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius
Lietuva
Telefonas: (8 5) 223 4684
El. paštas:

Tematikos

1. Galio nitrido ir jo lydinių epitaksinių darinių ir nanodarinių technologija.
2. Galio nitrido auginimas ant Si ir SiC.
3. Hibridinių organiniai-neorganiniai paviršiai, paviršių funkcionalizavimas.
4. Optoelektroninių prietaisai: kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Grupės nariai

 

Tel.

El. paštas

 
Grupės vadovas:      
Dr. Roland Tomašiūnas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas

(8 5) 223 4684

 Roland
Mokslo darbuotojai:      
Dr. Vytautas Grivickas
Vyresnysis mokslo darbuotojas  

(8 5) 223 4543

vytautas.grivickas@ff.vu.lt

 Vytautas
Dr. Arūnas Kadys
Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(8 5) 223 4686

 Arunas copy
Dr. Tadas Malinauskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas 

(8 5) 223 4687

 Tadas
Dr. Vitalijus Bikbajevas
Mokslo darbuotojas

(8 5) 223 4681

 Vitalijus
Dr. Tomas Grinys
Mokslo darbuotojas
(8 5) 223 4686  Tomas
Doktorantai:      
Martynas Skapas    martynas
Inžineriai, technikai:      
Gražina Medeišienė (8 5) 223 4680  
Regina Beresnienė (8 5) 223 4685  

Bendradarbiavimas

Rentgeno spindulių difraktometrija
Prof. Remigijus Juškėnas
Medžiagų struktūrinės analizės skyrius, Fizinių ir technologijos mokslų centras


Pralaidumo elektroninė mikroskopija
Prof. Algirdas Selskis
Medžiagų struktūrinės analizės skyrius, Fizinių ir technologijos mokslų centras


Nanofotonika
Prof. Gintautas Tamulaitis
Puslaidininkių fizikos katedra, Vilniaus universitetas


Sparčioji krūvininkų dinamika
Prof. Kęstutis Jarašiūnas
Taikomųjų mokslų institutas, Vilniaus universitetas


Sumanus apšvietimas
Prof. Artūras Žukauskas
Taikomųjų mokslų institutas, Vilniaus universitetas


Lazerinis apdirbimas
Prof. Valdas Sirutkaitis
Lazerių tyrimo centras, Vilniaus universitetas


Hibridinių paviršių funkcionalumo modeliavimas
Dr. Raimondas Petruškevičius
Lazerinių technologijų skyrius, Fizinių ir technologijos mokslų centras


Cheminė sintezė
Prof. Vytautas Getautis
Organinės chemijos katedra, Kauno technologijos universitetas


Užsienio partneriai:


Prof. Mike Leszczynski ir Dr. Pawel Prystawko
TopGaN and the Institute of High Pressure Physics, Poland
MOCVD technologijos


Dr. Sergej Pasko
Aixtron, Germany
MOCVD procedūrų valdymas


Prof. Edik Rafailov
Engineering and Applied Science, Aston University, UK
Netiesinės optinės savybės, lazeriai


Dr. Martin Strassburg
OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Germany
InGaN šviestukų technologija


Dr. Jari Lyytikäinen
Optoelectronics Research Centre,Tampere University of Technology, Finland
AlGaInP šviestukų charakterizavimas


Dr. Sergej Karpov
STR, Russia
MOCVD modeliavimas


Prof. Saulius Juodkazis
Nanotechnology facility, Swinburne University, Australia
Nanotechnologijos

Vystomi projektai

1. EC FP7-ICT-2011-8 IP: „Nanostruktūrizuoti efektyvūs balti šviestukai sudaryti iš trumpo periodo supergardelių ir kvantinių taškų (NEWLED)" (Nr.318388) (2012-2016), partnerio vad. R.Tomašiūnas. 

2. „Sustainable Energy Systems 2050" Programos (NORDEN, Nordisk Energiforskning) projektas „Didelio efektyvumo integruotas Saulės energijos konverteris (HEISEC)" (2012-2014), partnerio vad. T. Malinauskas.

3. Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" prioriteto įgyvendinimo pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas" (Jungtinių tyrimų programa) „Naujos kartos pramoninių lazerinių medžiagų apdirbimo procesų, panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerinius šaltinius, sukūrimas ir panaudojimas pramoniniams taikymams" (2013-2015), partnerio vad. R.Tomašiūnas.

4. Europos Komisijos Socialinio fondo projektas "Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultraspartčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje (LaMeTech Mokslas)" (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004) (2012-2015), partnerio vad. T.Grinys.

5. Lietuvos Mokslų Tarybos Mokslininkų iniciatyvos projektas „Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas (AZOGAN)" (MIP-078/2012) (2012-2014), vad. R.Tomašiūnas.

6. Vilniaus universiteto biudžetinė tema "Aktualių puslaidininkinei optoelektronikai medžiagų, darinių ir prietaisų technologijų plėtra" (2011-2014) vad. K.Jarašiūnas, S.Juršėnas, R.Tomašiūnas.

Naujausios publikacijos

1. M. Ščiuka, T. Grinys, M. Dmukauskas, V. Plerpaitė, A. Melninkaitis „Femtosecond laser etching of GaN and InGaN thin films grown by metal organic chemical vapor deposition", Jpn. J. Appl. Phys. 52, 08JK08 (2013).
2. T. Grinys, M. Silinskas, A. Mekys, A. Kalpakovaite, R. Tomasiunas „Self-organization of iridium nanoislands for GaN applications", Phys. Status Solidi C 10(3), 421 (2013).
3. G. Seniutinas, A. Balčytis, R. Tomašiūnas, R. Petruškevičius, V. Getautis „Freezing out all-optical poling dynamics of azophenylcarbazole molecules in polycarbonate", Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 14219 (2013).
4. E. Jelmakas, R. Tomašiūnas, M. Vengris, E. Rafailov, I. Krestnikov „Broadband absorption bleaching in chirped InGaAs quantum dot semiconductor optical amplifier operating at 1211–1285 nm", Opt. Mater. 35, 2171 (2013.).
5. T. Grinys, E. Jelmakas, I. Reklaitis, S. Lapinskas, A. Kadys, T. Malinauskas, C.-H. Lin, C.-C. Yang, R. Tomašiūnas „Defect study of GaN based LED structure by electron beam induced current", Phys. Status Solidi C 11(3–4), 734 (2014).
6. E.V. Lutsenko, M.V. Rzheutski, V.Z. Zubialevich, V.N. Pavloskii, G.P. Yablonskii, A.S. Shulenkov, I.Reklaitis, A.Kadys, T.Malinauskas, S. Nargelas, K. Jarašiūnas, A. Žukauskas „Peculiarities photoluminescence efficiency dependence on excitation intensity in GaN/Al2O3 eiplayers", Phys. Status Solidi C 10, No.3, 511 (2013).
7. E. Gaubas, T. Čeponis, A. Jasiunas, E. Jelmakas, S. Juršėnas, A. Kadys, T. Malinauskas, A. Tekorius, P. Vitta "Study of carrier recombination transient characteristics in MOCVD grown GaN dependent on layer thickness", AIP Advances 3, 112128 (2013).

Laboratorijos

Puslaidininkių technologijų laboratorija

AIXTRON Ltd. CCS 3x2" MOCVD reaktorius III grupės nitridų auginimui.
Oxford RIE - Plasmalab System100 Joninio ėsdinimo įrenginys.
Spartaus medžiagų atkaitinimas krosnis.
Švaros modulis.
Šešėlinė litografija.
Traukos spinta.
Distiliuotas, dejonizuotas vanduo.

 MOCVDRIE

Puslaidininkių charakterizavimo laboratorija

CamScan Appolo 300 skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDX ir EBIC priedais.
Quarum Q150T laidžių dangų garinimo įrenginys.
Ecopia HMS-3000 Holo matavimų įranga
Jandel keturių zondų sistema su RM3000 testavimo įranga.
Struers LaBoPol įvairių plokščių paviršių mechaninis poliravimas.
Optinis mikroskopas Olympus BX51.
Optinis stereomikroskopas Olympus.
Žadinimo zondavimo eksperimetų stendas (pikosekundis PL2143 EKSPLA lazeris, optinis parametrinis generatorius PG401 EKSPLA).
Fotoliuminescencijos stendas (Princeton Instr. Acton2300 monochromatorius su CCD kamera, žadinimas – cw lazeriu 405 nm arba pikosekundiniu lazerio Nd:YAG: harmonikomis).

 SEM

Fotonikos technologijų laboratorija

Optinio polinimo stendas (ns Nd:YAG lazeris).
Cheminė laboratorija organinių sluoksnių ruošimui.
Uždarojo ciklo helio šaldymo sistema 10-300 K.

 Fotonikos technologijų laboratorija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos