Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas

Apie institutą

Siekiant geriau koordinuoti taikomuosius darbus ir efektyviau tam panaudoti turimą eksperimentinę bazę Vilniaus universiteto taikomųjų mokslinių tyrimų grupės 1992 m. buvo reorganizuotos į Taikomųjų mokslų institutą, o vėliau, išryškėjus sąsajai su turimomis didelėmis galimybėmis bei pasaulinį pripažinimą pelniusia patirtimi ir fundamentinių tyrimų srityje, institutas ir prie Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros esančios mokslinės laboratorijos 1994 m. buvo reorganizuotos į Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutą. Jame yra Medžiagotyros ir nanotechnologijų, Puslaidininkinės optoelektronikos, Biomedicininių ir informacinių technologijų, Naujų medžiagų tyrimo ir matavimų technologijų, Aptarnavimo skyriai bei Skystųjų kristalų laboratorija.

Glaudžiai bendradarbiaujant su universiteto katedromis atliekami įvairių kondensuotų medžiagų (puslaidininkių, pusiau izoliatorių, polimerų, biologinių terpių) ir jų darinių fizikinių bei cheminių savybių tyrimai, kuriamos naujos tyrimų metodikos, randami efektyvūs taikymai naujos kartos kietakūniame apšvietime, elektronikoje, informatikoje, biologijoje bei medicinoje. Fundamentiniai defektų savybių tyrimai tiesiogiai siejasi su taikomaisiais darbais vykdant užsakymus: atliekama kristalų ir darinių fotoelektrinių parametrų metrologija, ištiriamos spektrinės savybės, atliekami krūvininkų dinamikos ir fotoliuminescencijos tyrimai, nustatoma medžiagų ir darinių cheminė sudėtis, formuojamos dangos ir sluoksniai, kuriami elektroniniai prietaisai.

Mokslinių tyrimų kryptys formuojamos pagal potencialų rezultatyvumą, instituto struktūrą bei patvirtintas jo veiklos nuostatas, pasaulinius prioritetus ir ryšius su kitomis institucijomis bei užsakovais siekiant papildomo finansavimo šaltinių, palaikančio aukštą tyrimų lygį kuo efektyvesnio tarptautinio bendradarbiavimo, o dėl itin glaudžios sąsajos su universiteto Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedra ir Astronomijos observatorija, Filosofijos fakulteto Bendrosios ir pedagoginės psichologijos katedra bei Medicinos fakulteto Moterų klinika nepamirštant vieno iš svarbiausių aukštosios mokyklos tikslų – kuo efektyvesnių studijų palaikymo.

Čia yra palyginti gera ir sėkmingai naudojama bazė studentų kursiniams, baigiamiesiems darbams ir doktorantūrai, naujausi mokslo pasiekimai atspindimi specialiuose kursuose, gabesni studentai įdarbinami mokslinėse laboratorijose net tarptautinių projektų vykdymui. Išnaudojamos galimybės orientuotis į Europos tyrimų erdvę, teikiant paraiškas Europos plėtros programoms bei kitoms tarptautinėms mokslo programoms, nepamirštant ir nacionalinių tematikų, palaikomų Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo aukštųjų technologijų rubrikose. Pavyzdžiui, Puslaidininkinės optoelektronikos skyriuje vykdomos dvi aukštųjų technologijų programos (programos „Mokslas taikai“ projektas „Naujų būdų ir įrenginių neardančiajam puslaidininkinių medžiagų charakterizavimui sukūrimas“, čia darbai komercializuojami per NATO partnerius Lietuvoje, Europos bendrosios programos FP5 projektas „Puslaidininkinės medžiagos ir prietaisai šviesos technologijoms – SELITEC“), Skystųjų kristalų laboratorijoje pateikiami tiksliosios organinės sintezės produktai, o Biomedicininių ir informacinių technologijų skyriuje – kompiuteriniai spalvų testai regos funkcinei būklei įvertinti ir mokymo procesui gerinti.

Partnerių, su kuriais vyksta realus ir visapusiškai naudingas tarptautinis bendradarbiavimas, yra Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Taivane, JAV, Lenkijoje, Olandijoje, Rusijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Estijoje, Italijoje, Japonijoje, Austrijoje, Baltarusijoje.
Institute dirbantys ir tuos ryšius vystantys profesoriai Artūras Žukauskas (direktorius), Juozas Vidmantis Vaitkus, Kęstutis Jarašiūnas (skyrių vedėjai), Jurgis Storasta, Vaidotas Kažukauskas, Stanislavas Sakalauskas, Gintautas Tamulaitis, Saulius Juršėnas, Petras Henrikas Vaitkevičius, Vladimiras Gavriušinas ir Edmundas Kuokštis yra jo efektyvaus darbo garantai.

Renginiai

  • Nėra artėjančių renginių.

Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 10222 Vilnius, tel./faks. (8 5) 236 60 59, 236 60 70, el. paštas tmi@tmi.vu.lt