Apgintos disertacijos

2015

 • GULBINAS Karolis. Netiesiatarpių puslaidininkių TlGaSe2 ir SiC fotoelektrinių savybių tyrimas.
 • SEREVIČIUS Tomas. Molekulinių spinduolių optimizacija naujos kartos organiniams šviestukams.
 • SKARDŽIŪTĖ Lina. Azoto heterociklinių darinių fluorescencinių savybių valdymas poliniais pakaitais.
 • ŠEVČENKO Dmitrij. Izovalentiškai legiruotų cinko selenido scintiliacinių kristalų priemaišinės liuminescencijos tyrimai.
 • TEKORIUS Audrius. Hadronų apšvitų dozimetrijos metodai ir įranga.

2014

 • TUZIKAS Arūnas. Kietakūnio apšvietimo su valdomomis spalvų perteikimo, erdvinėmis, fotocheminėmis ir fotobiologinėmis savybėmis nišiniai taikymai.

2013

 • DOBROVOLSKAS Darius. Krūvininkų dinamikos InGaN tyrimas liuminescencijos su erdvine skyra metodais.
 • KARALIŪNAS Mindaugas. Optoelektronikos prietaisams skirtų įvairialyčių cinko oksido darinių tyrimas spektroskopijos metodais.
 • MANOLIS Georgios. Stipriai sužadintų 3C-SiC kristalų ir heterostruktūrų optinės ir elektrinės savybės.
 • MIASOJEDOVAS Arūnas. Organinės optoelektronikos medžiagų fluorescencijos savybių valdymas formuojant molekulinius agregatus.
 • ŠČAJEV Patrik. Plačiatarpių puslaidininkių fotoelektrinių savybių optinė diagnostika su laikine ir erdvine skyra.